Expertise

Door het grote aantal uitgevoerde restauraties beschikt Hanzebouw over een grote schat aan ervaring op het gebied van de aanpak van monumenten, het renoveren, de rehablitatie en consolidatie van oude panden. Hanzebouw wordt regelmatig uitgenodigd om op basis van haar ervaring mee te praten over de aanpak van dergelijke projecten. Door middel van bijvoorbeeld een bouwteam, is het mogelijk om een object te realiseren tegen de meest gunstige condities, met gebruikmaking van de ervaring en kennis van onze medewerkers, zowel in de voorbereiding als tijdens de realisering van het object.