Certificeringen

Vereniging Timmerwerk Restauratie

Hanzebouw is een gecertificeerd lid van de Vereniging Timmerwerk Restauratie

Bij de VTR aangesloten bedrijven zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van timmerwerk voor monumenten. VTR-bedrijven leveren hout en houtproducten als kozijnen, deuren en ramen, interieurbekleding, trappen en constructies van gegarandeerde kwaliteit. Hun werkwijze is gecertificeerd volgens het KOMO-procescertificaat Instandhoudingstechnologie (BRL 5020). Het werk voldoet aan de hoogste eisen.

 

Vereniging Timmerwerk restauratie betekent:

 

Certificering maakt kwaliteit herkenbaar, toetsbaar en beheersbaar, ook bij het restaureren van gebouwd erfgoed. De certificeringsregeling van de VTR vormt voor monumenteneigenaren een goede reden om voor een VTR-bedrijf te kiezen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. Voor VTR-leden zelf is het voldoen aan de strenge eisen een voortdurende stimulans om naar verbetering van kwaliteit van werk te streven.

In de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MOMO), die dateert uit het najaar van 2009, heeft de minister van Onderwijs Cultuur & Wetenschap het belang van kwaliteitsnormen voor de restauratie van monumenten benadrukt en diverse initiatieven aangekondigd. Minister Plasterk stuurde deze brief op 28 september 2009 en de Kamer aanvaardde deze in november van datzelfde jaar. Het plan an sich kan in het voorjaar zijn geschreven. In de komende jaren zal een stelsel van kwaliteitsafspraken voor de monumentenzorg worden opgezet. 

Initiatiefnemers in dit proces zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

De VTR is dicht betrokken bij de Momo-ontwikkelingen doordat haar voorzitter deelneemt in het bestuur van de Stichting ERM. 

 


Erkend leerbedrijf

 

Fundeon

Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. 

Er ontstaat een tekort aan vakmanschap. Hanzebouw begeleid jaarlijks leerlingen die het vak van bijvoorbeeeld restauratie timmerman of -metselaar willen leren. Hanzebouw B.V. is door Fundeon een erkend leerbedrijf. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, hun vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Fundeon erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector.

Erkenningsregeling
De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Fundeon beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

De belangrijkste voorwaarden:

  • Voor elk beroep waarvoor het leerbedrijf wil opleiden, is een aparte erkenning nodig;
  • Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert waarvoor de leerling wordt opgeleid;
  • Het leerbedrijf geeft de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.